LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NH: 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÂN PHÚ C                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                          

                                                                 Tân Phú, ngày 21 tháng 9 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 2/10/2020

      Thứ

Nội dung

Thành phần

Thứ hai

(28/9/2020)

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- Trực bán trú cả tuần.

- Toàn trường;

 

- Hiệu trưởng.

Thứ ba

(29/9/2020)

- Hiệu trưởng, các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- Duyệt giáo án khối 3,4,5.

  - Toàn trường;

- Phó Hiệu trưởng.

Thứ tư

(30/9/2020)

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- Duyệt giáo án khối 1, 2.

 - Toàn trường;

- Phó Hiệu trưởng.

Thứ năm

(1/10/2020)

 - Các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- Họp về công tác CM tại HT trường TH Tân Phú.

  - Toàn trường;

 

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Thứ sáu

(2/10/2020)

 - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- 16g30: Họp Trưởng Ban đại diện CMHS các lớp.

        - Toàn trường;

 

- BGH, TBĐDCMHS lớp, GVCN, KT.

Thứ bảy

(3/10/2020)


  7g30: Đại hội Liên đội NH: 2020-2021;

7g: Họp CMHS các lớp;

9g: Hội nghị CMHS trường.

  -BGH, TPT; GVCN k4-5

- K1-5

- BGH, TBĐDCMHS lớp, GVCN.

                                                                         

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                 Lê Thị Nam

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 834
  • Tất cả: 72838
2015 © Trường Tiểu Học Tân Phú C
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Lê Thị Nam
Địa chỉ: Phường Tân Phú - TX Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước