LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NH: 2020-2021

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH TÂN PHÚ C                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                          

                                                                 Tân Phú, ngày 14 tháng 12 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020

      Thứ

Nội dung

Thành phần

Thứ hai

(14/12/2020)

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- Trực bán trú cả tuần.

- Toàn trường;

- Hiệu trưởng.

Thứ ba

(15/12/2020)

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- 7g30: Tham gia HN thông tin thời sự lần VI/2020 tại HT UBND phường Tân Phú;

8g: Tham gia HN phổ biến kiến thức ATTP tại HT Chi cục VSATTP.

  - Toàn trường;

 

 

- BT, PBT;

 

- Y tế.

 

Thứ tư

(16/12/2020)

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- S: Dự giờ cô Lanh lớp 1/3.

   Toàn trường;

- BGH.

Thứ năm

(17/12/2020)

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị; 

- Dự giờ cô H Linh lớp 1/1.

     - Toàn trường;

- BGH.

Thứ sáu

(18/12/2020)

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- Dự giờ cô Sáu lớp 3/5.

- Toàn trường;

 

- BGH.

 
Thứ sáu

(19/12/2020)

 Từ 19-21: Tham gia tập huấn bồi dưỡng DH lớp 5 CTGDPT hiện hành theo hướng PT PC-NL HS tại TP HCM  Đ/c Xuân

                                                                         

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                 Lê Thị Nam

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 187
  • Trong tuần: 941
  • Tất cả: 72945
2015 © Trường Tiểu Học Tân Phú C
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Lê Thị Nam
Địa chỉ: Phường Tân Phú - TX Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước