MẪU ĐƠN VÀO LỚP 1 (ĐÚNG TUYẾN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Năm học 2022 - 2023

          

          Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học ………………...............,

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 

Tôi tên là:…………………………….............; Sinh năm: ………......................................

Nghề nghiệp: ……………………..................; Số điện thoại: ………..... …………...........

Hộ khẩu thường trú: Tổ (đội, xóm): ......................, khu phố,ấp...........................................

Phường, xã: ............................, huyện/thành phố:..........................., tỉnh/TP:........................

Tạm  trú: Tổ (đội, xóm): ......................, khu phố,ấp.............................................................

Phường, xã: ............................, huyện/thành phố:..........................., tỉnh/TP:........................

Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................................     .................................................................................................................................................

Là cha, mẹ (người đỡ đầu) cháu: …………………….......................................................

Sinh ngày: ….. .tháng ……năm ……...; Nơi sinh:.................................................................

Giới tính (nam, nữ):...............................; Dân tộc: …….………….......................................

Đã hoàn thành chương trình Mẫu giáo 5 tuổi tại : Lớp Lá…….Trường MN (MG)..……….

.................................................................................................................................................

Nay tôi xin đăng ký cho cháu vào học lớp 1, năm học 2022 - 2023:

Lớp học 2 buổi/ngày (nếu nhà trường tổ chức):           

Lớp học bán trú (nếu nhà trường tổ chức):

          Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra. Tích cực phối hợp cùng nhà trường để chăm sóc, giáo dục cháu học tập đạt kết quả tốt.

 

      XÁC NHẬN CỦA HĐ TUYỂN SINH       ……………, ngày …...tháng ….. năm 2022

                     (Ký tên, đóng dấu)                                                  NGƯỜI LÀM ĐƠN                                                   

                                                                                                (ký và ghi rõ họ, tên)

 


Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 281
  • Trong tuần: 1 770
  • Tất cả: 126129
2015 © Trường Tiểu Học Tân Phú C
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Đào Thị Thuyên
Địa chỉ: Phường Tân Phú - Thành phố Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước