MẪU ĐƠN VÀO LỚP 1 (TRÁI TUYẾN) NH: 2022-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1 (TRÁI TUYẾN)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Năm học 2022 - 2023

           

          Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học ………………...............,

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 

Tôi tên là:…………………………….............; Sinh năm: ………......................................

Nghề nghiệp: ……………………..................; Số điện thoại: ………..... …………...........

Hộ khẩu thường trú hoặc tạm  trú: Tổ (đội, xóm): ......................, khu phố,ấp......................

Phường, xã: ............................, huyện/thành phố:..........................., tỉnh/TP:........................

Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................................     .................................................................................................................................................

Là cha, mẹ (người đỡ đầu) cháu: …………………….......................................................

Sinh ngày: ….. .tháng ……năm ……...; Nơi sinh:.................................................................

Giới tính (nam, nữ):...............................; Dân tộc: …….………….......................................

Đã hoàn thành chương trình Mẫu giáo 5 tuổi tại : Lớp Lá…….Trường MN (MG)..……….

.................................................................................................................................................

Theo đúng tuyến tuyển sinh con tôi sẽ học tại Trường tiểu học……………………………

Nay tôi xin cho con tôi  vào  học lớp 1; Trường Tiểu học…………………………………

Lý do :……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

(Kèm theo hồ sơ minh chứng lý do, như hộ khẩu, tạm trú, xác nhận công tác…)

          Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra. Tích cực phối hợp cùng nhà trường để chăm sóc, giáo dục cháu học tập đạt kết quả tốt.

 

                                                    ……………, ngày …...tháng ….. năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN                                                   

                                                                                         (ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 


Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 263
  • Trong tuần: 1 752
  • Tất cả: 126111
2015 © Trường Tiểu Học Tân Phú C
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Đào Thị Thuyên
Địa chỉ: Phường Tân Phú - Thành phố Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước