LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NH: 2022 - 2023

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH TÂN PHÚ C                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                          

                                                                 Tân Phú, ngày 20 tháng 3 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023

      Thứ

Nội dung

Thành phần

Thứ hai

20/3/2023

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- Trực bán trú cả tuần.

- Toàn trường;

- PHT.

Thứ ba

21/3/2023

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- 8g: Tập huấn theo KH281 tại PGD;

- S: KTĐK GK2 Tiếng việt (Đọc to).

- Toàn trường;

 

 

- Thầy Thảo, Long;

- - Khối 4, 5.

 

Thứ tư

22/3/2023

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị; 

S: KTĐK GK2 Tiếng việt (Đọc to).

 -Toàn trường;

- Khối 4, 5.

Thứ năm

23/3/2023

 - Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- S: KTĐK GK2 Tiếng việt (Đọc hiểu), Toán. 

    - Toàn trường;

- Khối 4, 5.

Thứ sáu

24/3/2023

  Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

S: KTĐK GK2 Tiếng việt (Đọc viết).

Toàn trường;

 

- Khối 4, 5.

Thứ sáu

25/3/2023

 

 -7g30: Thi Nghi thức Đội

- Khối 4, 5.

                                                                         

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                 Đào Thị Thuyên

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 117
  • Trong tuần: 1 606
  • Tất cả: 125965
2015 © Trường Tiểu Học Tân Phú C
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Đào Thị Thuyên
Địa chỉ: Phường Tân Phú - Thành phố Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước