LỊCH CÔNG TAC TUẦN 31 NH: 2022-2023

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH TÂN PHÚ C                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                          

                                                                 Tân Phú, ngày 10 tháng 4 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023

      Thứ

Nội dung

Thành phần

Thứ hai

10/4/2023

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- Trực bán trú cả tuần.

- Toàn trường;

- PHT.

Thứ ba

11/4/2023

 Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị

 

- Toàn trường

 

 

Thứ tư

12/4/2023

- Các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị; 

- 8g: Tham gia lớp BDPT kỹ năng ngôn ngữ;

- 8g: Tham gia lớp BD chuyên đề KN tiếp xúc bảo chí

 -Toàn trường;

 

 

- HT, Hoài, Thọ;

 

- PHT.

Thứ năm

13/4/2023

  Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị

     Toàn trường

 

Thứ sáu

14/4/2023

  Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- Hs tập tình bày bài thi HBSN tại Hội trường.

Toàn trường;

- BGH, GVTA, HS dự thi.

                                                                         

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                 Đào Thị Thuyên

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 203
  • Trong tuần: 1 692
  • Tất cả: 126051
2015 © Trường Tiểu Học Tân Phú C
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Đào Thị Thuyên
Địa chỉ: Phường Tân Phú - Thành phố Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước