LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NH: 2022-2023

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH TÂN PHÚ C                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                          

                                                                 Tân Phú, ngày 17 tháng 10 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 22/102022

      Thứ

Nội dung

Thành phần

Thứ hai

(17/10/2022)

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- Trực bán trú cả tuần.

- Toàn trường;

- HT.

Thứ ba

(18/10/2022)

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- Dự HN phát động thi đua năm học.

 
- Toàn trường;

 

- HT, CTCĐ.

 

Thứ tư

(19/10/2022)

 Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị

 Toàn trường

Thứ năm

(20/10/2022)

  Hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị

     Toàn trường

 

Thứ sáu

(21/10/2022)

- Các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- Họp BGK chấm thi GVDG TP tại PGD.

-  Toàn trường;

 

- HT, PHT.

Thứ bảy

(22/10/2022)

 

 - 7g30: Khai mạc Hội thi GVDG TP;

-Thi BC biện pháp NCCLGD GVDG cấp TP tại TH Tân Phú.

- Toàn trường;

 

-GV dự thi.

                                                                         

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                 Đào Thị Thuyên

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 291
  • Trong tuần: 1 780
  • Tất cả: 126139
2015 © Trường Tiểu Học Tân Phú C
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Đào Thị Thuyên
Địa chỉ: Phường Tân Phú - Thành phố Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước