LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NH: 2022-2023

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH TÂN PHÚ C                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                          

                                                                 Tân Phú, ngày 24 tháng 10 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/102022

      Thứ

Nội dung

Thành phần

Thứ hai

(24/10/2022)

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- Trực bán trú cả tuần.

- Toàn trường;

- PHT.

Thứ ba

(25/10/2022)

 Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị

 Toàn trường 

Thứ tư

(26/10/2022)

 - Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị;

- 8h: Họp BCH Đảng bộ mở rộng T10/2022;

- Bắt thăm bài thực hành GVDG cấp TP.

 - Toàn trường;

 

- BT;

 

- GV dự thi.

Thứ năm

(27/10/2022)

  Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị

     Toàn trường

Thứ sáu

(28/10/2022)

 Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các bộ phận làm việc bình thường tại đơn vị ;

- C: Thi thực hành GVDG cấp TP.

-  Toàn trường;

- GV dự thi.

                                                                         

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                 Đào Thị Thuyên

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 293
  • Trong tuần: 1 782
  • Tất cả: 126141
2015 © Trường Tiểu Học Tân Phú C
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Đào Thị Thuyên
Địa chỉ: Phường Tân Phú - Thành phố Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước